شرکت ارزش آفرینان امین آذر

شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان امین آذر (سهامی خاص)

امروز: جمعه 1400/03/28

پیشنهاد هیئت مدیره نصیر ماشین برای افزایش سرمایه 63 درصدی از انباشته و آورده سهامداران

 

 

موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

 

با عنایت به جزء ب ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان (مصوب 1386/05/03 هیئت‌مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت‌مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ127,166,420,000 ریال به مبلغ 207,166,420,000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،سود انباشته به منظور به منظور تامين ساختار مالي و جبران نقدينگي و خريد ماشين آلات جهت تجهيز خط توليد که در تاریخ 1396/09/22 به تصویب هیئت‌مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌گردد. اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع‌رسانی می‌گردد.


بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.